INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 31.08.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 31.08 2017 roku Nr 3/1.5.1/2017 r. dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego był zakup fabrycznie nowej piły panelowej, wraz z instalacją w zakładzie Zamawiającego pod adresem ul Brylantowa 8, 82-300 Gronowo Górne.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem XI Postanowienia dodatkowe, podpunkt 11.7 Zapytania Ofertowego.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.