Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 1/2017/1.5.1 z dnia 14.06..2917 roku

Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 1/2017/1.5.1 z dnia 14.06..2917 roku w przedmiocie zamówienia: „Zakup instalacji odpylającej z filtrem i silosem do odpadów wraz z instalacją w zakładzie Zamawiającego”

wbór oferty instalacja