AKTUALNOŚCI

Zobacz najnowszy katalog: Fronty i dodatki 2019

Prezentujemy Państwu nasz najnowszy katalog „Fronty i dodatki 2019”.

Otwórz katalog

Odnajdą w nim Państwo najnowsze wzory frontów drewnianych, lakierowanych oraz fornirowanych. A ponadto duży wybór pozostałych elementów meblowych, które wykorzystujemy do produkcji naszych mebli kuchennych.

Zapytanie Ofertowe na zakup Piły Panelowej

W związku z ubieganiem się przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL Irena i Ryszard Kondraczuk Sp. j. ul. Akacjowa 7, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. “Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie STYL Spółka Jawna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiństwo-Mazurskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I INTELIGENTNA GOSPODARKI WARMII I MAZUR, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 31.08.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 31.08 2017 roku Nr 3/1.5.1/2017 r. dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego był zakup fabrycznie nowej piły panelowej, wraz z instalacją w zakładzie Zamawiającego pod adresem ul Brylantowa 8, 82-300 Gronowo Górne.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem XI Postanowienia dodatkowe, podpunkt 11.7 Zapytania Ofertowego.
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Zapytanie Ofertowe na zakup Piły Panelowej

W związku z ubieganiem się przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL Irena i Ryszard Kondraczuk Sp. j. ul. Akacjowa 7, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. “Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie STYL Spółka Jawna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiństwo-Mazurskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I INTELIGENTNA GOSPODARKI WARMII I MAZUR, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 22.08.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 22.08 2017 roku Nr 3/1.5.1/2017 r. dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego był zakup fabrycznie nowej piły panelowej, wraz z instalacją w zakładzie Zamawiającego pod adresem ul Brylantowa 8, 82-300 Gronowo Górne.

Zapytanie Ofertowe na zakup piły panelowej

W związku z ubieganiem się przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL Irena i Ryszard Kondraczuk Sp. j. ul. Akacjowa 7, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. “Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie STYL Spółka Jawna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiństwo-Mazurskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I INTELIGENTNA GOSPODARKI WARMII I MAZUR, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R